Rūpniecības iela 14

Adrese: Rūpniecības iela 14, Bauska, Bauskas novads
Kadastra apzīmējums: 40010030028001
Īpašuma forma: Privātīpašums
Funkcija, izmantošanas veids: Sabiedriska ēka
Projekta autors:
Datējums: 1884.g.
Aizsardzības statuss: Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7425) vēsturiskā apbūve
Atbilst līdzfinansēšanas noteikumiem:
Rekomendācija: Neatbilstošo logu nomaiņa, apmetuma remonts, zudušo apdares detaļu atjaunošana, bojāto detaļu remonts

Māja Rūpniecības ielā 14 ir viena no iespaidīgākajām un arhitektoniski kvalitatīvākajām Bauskas 19. gadsimta 2. puses – beigu celtnēm, nozīmīga vecpilsētas sastāvdaļa un konkrētā Bauskas vecpilsētas kvartāla spēcīgākā dominante. Ņemot vērā faktu, ka lielākā daļa šī Bauskas rajona vēsturiskās apbūves nopostīta 1944. gada septembrī, bet vēlāk tās vietā izveidotais kolhozu tirgus un piegulošās teritorijas apbūvētas ar nekvalitatīvām, haotiski izvietotām saimnieciska rakstura būvēm, tieši ēka Rūpniecības ielā 14 šobrīd ir pēdējais šīs Bauskas vecpilsētas daļas vēsturiskā mantojuma pastāvēšanas “bastions”.

Māja, visticamāk, celta 1884. gadā, kā divstāvu apjoms, ko sākotnēji izteiksmīgi papildināja virs plakanā jumta līmeņa izceltie gotikas stila aizguvumi – zobināts parapets pa ēkas perimetru un stūros izbūvētie pinakli, kā arī bagātīgi lietotie arhitektoniski un dekoratīvi elementi fasāžu plaknēs.

Mājas cēlējs, jādomā, bija Samuels Mihelsons, bet jau 1912. gadā ēka piederēja Kristapam Krustiņam Stepermanim , sauktam arī par Stepermaņu Krustiņu (1860–1941) – pazīstamam latviešu izdevējam un rakstniekam, kurš no Saldus uz Bausku bija pārcēlies 1894. gadā.

Jādomā, tieši Stepermaņa laikā ēka ap 1912. – 1913. gadu pārbūvēta pašreizējā izskatā, likvidējot gotiskās dekorācijas un uzceļot tai trešo (mansarda) stāvu, vienlaikus ar stāvo jumta slīpņu palīdzību piešķirot ēkai kaut ko no tolaik modē nākušā Heimatstil formām.

 Vizuāli izmainītā un arī ietilpības ziņā stipri palielinātā ēka 1913. gadā tika nodota Bauskas Labdarības Tirdzniecības skolas lietošanā (tai agrākās telpas bija palikušas par šauru), un no brīža celtne gandrīz visu savas turpmākās pastāvēšanas laiku kalpojusi visdažādāko Bauskas izglītības iestāžu vajadzībām.