Par projektu

Bauskas vecpilsētas vēsturiskās apbūves datu bāzes izveidošana

Projekta nosaukums: Bauskas vecpilsētas vēsturiskās apbūves datu bāzes izveidošana 

Projekta finansētājs: Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF),  Mērķprogramma “KULTŪRELPA”

Projekta numurs: Nr. 2021-1-KMA-M88023

Projekta budžets: 14 000,00 EUR

Projekta mērķi:

1) Izveidot inovatīvu digitālu kultūras mantojuma informatīvo bāzi Bauskas pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijai, kultūrvēsturiski vērtīgās apbūves saglabāšanai un kvalitatīvai restaurācijai;

2) Nodrošināt kvalitatīvas un sistematizētas informācijas par Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajām vērtībām pieejamību pašvaldības amatpersonām, speciālistiem, pētniekiem, arhitektiem, plānotājiem, restauratoriem, ēku īpašniekiem un sabiedrībai, padarot pieejamu sabiedrībai kultūras mantojuma saturu digitālajā vidē.

Galvenās aktivitātes:

Projektā paredzēts izstrādāt programmu Bauskas vecpilsētas vēsturiskās apbūves datu bāzes izveidei; apzināt, sagatavot un uzsākt informācijas komplektēšanu ievadīšanai datu bāzē; vienoties ar dažādiem informācijas turētājiem (valsts un pašvaldības iestādēm, muzejiem, u.c.) par datu izmantošanu un pieejamību; ievadīt informāciju datu bāzē; nodrošināt datu bāzes pieejamību, uzturēšanu ilgtermiņā un informācijas papildināšanu.

Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidota digitāla Bauskas pilsētas vēsturiskā centra vēsturiskās apbūves datu bāze ar informāciju par aptuveni 200 objektiem (objektu skaits var tikt precizēts projekta realizācijas gaitā). Informācija tiks uzglabāta Bauskas novada pašvaldības serverī. Datu bāze plānota publiski pieejama atvērto datu formātā, sasaistē ar Bauskas novada pašvaldības mājas lapu www.bauska.lv ar publiskojamo sadaļu un daļēji ierobežotu informācijas pieejamību, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Īstenošanas laiks: 18.05.2021. – 31.12.2021.

Koordinators: Jolanta Kalinka

Kontaktinformācija: 63922400