Kontakti

Bauskas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90009116223 

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901 

Norēķinu konts: LV06 UNLA 0050 0143 5567 6 

AS SEB banka, UNLALV2X 

E-pasts: dome@bauska.lv

Tālrunis 63922238

Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija

Komisijas locekļi:


1. Raitis Ābelnieks

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” vecākais speciālists vēstures nodaļā;
raitis.abelnieks@bauska.lv 
2. Dainis BruģisSIA “Intarsija” interjera dizaineris, mākslas vēsturnieksdainisbrugis@inbox.lv 
3. Ina LīneSaimnieciskās darbības veicēja, mākslas vēsturnieceinline@inbox.lv 
4. Dace PutnaBauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvaldes vadītājadace.putna@bauska.lv 
5. Mārīte PutniņaNacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektoremarite.putnina@inbox.lv 
6. Māris SkanisBauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pils muzejs” direktorsmaris.skanis@bauska.lv 
7. Egija StapkēvičaValsts reģionālās attīstības aģentūras, Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta projektu koordinatoreegija.stapkevica@vasab.org 
8. Ilze TijoneBauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājailze.tijone@bauska.lv 
9. Anita BistereRundāles pils muzeja Mākslas pētniecības nodaļas speciāliste, mākslas vēsturniececacti@inbox.lv 
Komisijas priekšsēdētājaMārīte Putniņa – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore
Komisijas priekšsēdētājas vietniece   Egija Stapkēviča – Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta projektu koordinatore

PROJEKTA VADĪTĀJA 

Jolanta Kalinka

E-pasts: jolanta.kalinka@bauska.lv 

Tālrunis 63922400