Plūdoņa iela 18

Adrese: Plūdoņa iela 18, Bauska, Bauskas novads
Kadastra apzīmējums: 40010030136001
Īpašuma forma: Privātīpašums
Funkcija, izmantošanas veids: Dzīvojamā māja
Projekta autors:
Datējums: 18.gs.beigas - 19.gs.
Aizsardzības statuss: Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7425) vēsturiskā apbūve
Atbilst līdzfinansēšanas noteikumiem:
Rekomendācija: neatbilstošo logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa uz māla dakstiņiem, slēģu un trūkstošo dekora elementu atjaunošana.

18.gs.beigas (līdz 1797.g.), 1839.- 1882.g. – mūra piebūve ēkas galā pret upi; 20.gs.20./30.g. – mūra piebūve pagalmā, 20.gs.2.p. koka piebūve pagalmā.

Kvartāla stūra ēka, uztverama kā ielas frontes apbūves daļa. Ēka ir kultūrvēsturiski vērtīga kā autentisks būvapjoms, tomēr, neraugoties uz mēroga saderību, kopējā esošajā apbūvē darbojas kā individuāls objekts. Vienīgā ēka pilsētas vēsturiskajā centrā ar barokālu portālu.

Atslēgas vārdi: #18.gs. #19.gs. #koka #guļbūve #mūra #divslīpju #pusnošļaupti #kārniņi #pilastri #dzega #portāls #inventarizācija