Rīgas iela 20

Adrese: Rīgas iela 20, Bauska, Bauskas novads
Kadastra apzīmējums: 4001 004 0140 001
Īpašuma forma: Privātīpašums
Funkcija, izmantošanas veids: Dzīvojamā māja
Projekta autors:
Datējums: 18.gs.beigas, 19.gs.
Aizsardzības statuss: Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7425) vēsturiskās apbūves daļa
Atbilst līdzfinansēšanas noteikumiem:
Rekomendācija:
Apmierinošs