Rādīt karti

Meklēšanas rezultāti: iela "Rīgas iela"

Privātīpašums
Rīgas iela 26
Privātīpašums
Rīgas iela 77, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 50
Privātīpašums
Rīgas iela 48
Privātīpašums
Rīgas iela 46, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 44
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 42
Privātīpašums
Rīgas iela 75B
Privātīpašums
Rīgas iela 75
Privātīpašums
Rīgas iela 73, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 69/71
Privātīpašums
Rīgas iela 65, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 65
Privātīpašums
Rīgas iela 63A
Privātīpašums
Rīgas iela 63
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 59
Privātīpašums
Rīgas iela 57
Privātīpašums
Rīgas iela 16
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 36
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8, lit.2
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 32
Privātīpašums
Rīgas iela 39B
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.8
Privātīpašums
Rīgas iela 37
Privātīpašums
Rīgas iela 31
Privātīpašums
Rīgas iela 29
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 15, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 12, 12A
Privātīpašums
Rīgas iela 10
Privātīpašums
Rīgas iela 7A
Privātīpašums
Rīgas iela 5D
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.1
Privātīpašums
Rīgas iela 2
Privātīpašums
Rīgas iela 1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 55
Privātīpašums
Rīgas iela 53
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 47
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 45
Privātīpašums
Rīgas iela 43
Privātīpašums
Rīgas iela 41
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 40
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-2
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-1
Privātīpašums
Rīgas iela 39A
Privātīpašums
Rīgas iela 38
Privātīpašums
Rīgas iela 34
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 28
Privātīpašums
Rīgas iela 27
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 25
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 24, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-3
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-2
Privātīpašums
Rīgas iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 17
Privātīpašums
Rīgas iela 15
Privātīpašums
Rīgas iela 14
Privātīpašums
Rīgas iela 13
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 9
Privātīpašums
Rīgas iela 11, k-4
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11B
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8
Privātīpašums
Rīgas iela 5
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 26
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 39
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, lit.4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 37
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-3
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 14
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 12
Privātīpašums
Baznīcas iela 7
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-1
Privātīpašums
Bauskas Sv.Gara evaņģēliski luteriskā baznīca
Privātīpašums
Upes iela 8
Privātīpašums
Upes iela 6
Privātīpašums
Upes iela 11
Privātīpašums
Upes iela 9
Privātīpašums
Upes iela 7
Privātīpašums
Upes iela 5
Jaukta tipa īpašums
Upes iela 3
Privātīpašums
Rīgas iela 77, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 50
Privātīpašums
Rīgas iela 48
Privātīpašums
Rīgas iela 46, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 44
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 42
Privātīpašums
Rīgas iela 75B
Privātīpašums
Rīgas iela 75
Privātīpašums
Rīgas iela 73, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 69/71
Privātīpašums
Rīgas iela 65, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 65
Privātīpašums
Rīgas iela 63A
Privātīpašums
Rīgas iela 63
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 59
Pašvaldības īpašums
Plūdoņa iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 57
Privātīpašums
Rīgas iela 16
Privātīpašums
Plūdoņa iela 44
Privātīpašums
Plūdoņa iela 46
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 14
Pašvaldības īpašums
Uzvaras iela 4
Privātīpašums
Kalna iela 1A
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 20
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5
Pašvaldības īpašums
Rātsnams
Pašvaldības īpašums
Rātslaukums 4
Privātīpašums
Rātslaukums 3
Privātīpašums
Dambja iela 2B
Privātīpašums
Rūpniecības iela 6
Privātīpašums
Plūdoņa iela 50
Privātīpašums
Plūdoņa iela 48
Privātīpašums
Plūdoņa iela 40
Privātīpašums
Plūdoņa iela 38
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36, k-2
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 34
Privātīpašums
Plūdoņa iela 32
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 32
Privātīpašums
Rīgas iela 39B
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.8
Privātīpašums
Rīgas iela 37
Privātīpašums
Rīgas iela 31
Privātīpašums
Rīgas iela 29
Privātīpašums
Kalna iela 2
Privātīpašums
Kalna iela 4
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 15, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 12, 12A
Privātīpašums
Rīgas iela 10
Privātīpašums
Rīgas iela 7A
Privātīpašums
Rīgas iela 5D
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.1
Privātīpašums
Rīgas iela 2
Privātīpašums
Rīgas iela 1
Privātīpašums
Saules iela 1
Privātīpašums
Saules iela 4A
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.3
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.1
Privātīpašums
Saules iela
Privātīpašums
Pasta iela 13
Privātīpašums
Pasta iela 11
Privātīpašums
Pasta iela 10
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 6
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 2
Privātīpašums
Pasta iela 15
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.2
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.1
Privātīpašums
Pasta iela 4
Privātīpašums
Pasta iela 9
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 5
Privātīpašums
Pasta iela 3
Privātīpašums
Pasta iela 1 (Rīgas ielas gala korpuss)
Privātīpašums
Pasta iela 1
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 3
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 5
Privātīpašums
Strautnieku iela 2
Privātīpašums
Strautnieku iela 4
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 6
Privātīpašums
Baznīcas iela 3
Privātīpašums
Baznīcas iela 6
Privātīpašums
Rūpniecības 11A
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 7
Privātīpašums
Rūpniecības iela 12
Privātīpašums
Rūpniecības iela 14
Privātīpašums
Rūpniecības iela 16
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 9
Jaukta tipa īpašums
Rūpniecības iela 18
Privātīpašums
Rūpniecības iela 19
Privātīpašums
Rūpniecības iela 24
Privātīpašums
Rūpniecības iela 26
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.1
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.2
Privātīpašums
Salātu iela 2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 55
Privātīpašums
Rīgas iela 53
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 47
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 45
Privātīpašums
Rīgas iela 43
Privātīpašums
Rīgas iela 41
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 40
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-2
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-1
Privātīpašums
Rīgas iela 39A
Privātīpašums
Rīgas iela 38
Privātīpašums
Rīgas iela 34
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 28
Privātīpašums
Rīgas iela 27
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 25
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 24, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-3
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-2
Privātīpašums
Rīgas iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 17
Privātīpašums
Rīgas iela 15
Privātīpašums
Rīgas iela 14
Privātīpašums
Rīgas iela 13
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 9
Privātīpašums
Rīgas iela 11, k-4
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11B
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8
Jaukta tipa īpašums
Kalēju iela 32
Privātīpašums
Kalēju iela 30
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 26
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-3
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 54
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24A
Privātīpašums
Plūdoņa iela 22
Privātīpašums
Plūdoņa iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 5
Privātīpašums
Plūdoņa iela 17
Privātīpašums
Katoļu iela 8
Privātīpašums
Zvanu tornis
Privātīpašums
Bauskas Sv. Sakramenta Romas-katoļu baznīca
Privātīpašums
Kalna iela 24
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15B
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15C
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15A
Privātīpašums
Kalna iela 10
Privātīpašums
Kalna iela 8
Privātīpašums
Kapliča
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Privātīpašums
Plūdoņa iela 11
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 2
Privātīpašums
Kalēju iela 24
Privātīpašums
Kalēju iela 22
Privātīpašums
Kalēju iela 20
Privātīpašums
Kalēju iela 14
Privātīpašums
Kalēju iela 8
Privātīpašums
Kalēju iela 6
Privātīpašums
Kalēju iela 5
Privātīpašums
Rūpniecības iela 13
Privātīpašums
Kalna iela 22
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 18
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 16
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 12
Privātīpašums
Plūdoņa iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-1
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 20
Privātīpašums
Plūdoņa iela 15
Pašvaldības īpašums
Dreņģeru iebraucamā sēta
Privātīpašums
Rīgas iela 26
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 39
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, lit.4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 37
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-3
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 14
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 12
Privātīpašums
Baznīcas iela 7
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-1
Privātīpašums
Bauskas Sv.Gara evaņģēliski luteriskā baznīca
Privātīpašums
Upes iela 8
Privātīpašums
Upes iela 6
Privātīpašums
Upes iela 11
Privātīpašums
Upes iela 9
Privātīpašums
Upes iela 7
Privātīpašums
Upes iela 5
Jaukta tipa īpašums
Upes iela 3
Privātīpašums
Rīgas iela 77, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 50
Privātīpašums
Rīgas iela 48
Privātīpašums
Rīgas iela 46, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 44
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 42
Privātīpašums
Rīgas iela 75B
Privātīpašums
Rīgas iela 75
Privātīpašums
Rīgas iela 73, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 69/71
Privātīpašums
Rīgas iela 65, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 65
Privātīpašums
Rīgas iela 63A
Privātīpašums
Rīgas iela 63
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 59
Pašvaldības īpašums
Plūdoņa iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 57
Privātīpašums
Rīgas iela 16
Privātīpašums
Plūdoņa iela 44
Privātīpašums
Plūdoņa iela 46
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 14
Pašvaldības īpašums
Uzvaras iela 4
Privātīpašums
Kalna iela 1A
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 20
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5
Pašvaldības īpašums
Rātsnams
Pašvaldības īpašums
Rātslaukums 4
Privātīpašums
Rātslaukums 3
Privātīpašums
Dambja iela 2B
Privātīpašums
Rūpniecības iela 6
Privātīpašums
Plūdoņa iela 50
Privātīpašums
Plūdoņa iela 48
Privātīpašums
Plūdoņa iela 40
Privātīpašums
Plūdoņa iela 38
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36, k-2
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 34
Privātīpašums
Plūdoņa iela 32
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 32
Privātīpašums
Rīgas iela 39B
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.8
Privātīpašums
Rīgas iela 37
Privātīpašums
Rīgas iela 31
Privātīpašums
Rīgas iela 29
Privātīpašums
Kalna iela 2
Privātīpašums
Kalna iela 4
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 15, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 12, 12A
Privātīpašums
Rīgas iela 10
Privātīpašums
Rīgas iela 7A
Privātīpašums
Rīgas iela 5D
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.1
Privātīpašums
Rīgas iela 2
Privātīpašums
Rīgas iela 1
Privātīpašums
Saules iela 1
Privātīpašums
Saules iela 4A
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.3
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.1
Privātīpašums
Saules iela
Privātīpašums
Pasta iela 13
Privātīpašums
Pasta iela 11
Privātīpašums
Pasta iela 10
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 6
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 2
Privātīpašums
Pasta iela 15
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.2
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.1
Privātīpašums
Pasta iela 4
Privātīpašums
Pasta iela 9
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 5
Privātīpašums
Pasta iela 3
Privātīpašums
Pasta iela 1 (Rīgas ielas gala korpuss)
Privātīpašums
Pasta iela 1
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 3
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 5
Privātīpašums
Strautnieku iela 2
Privātīpašums
Strautnieku iela 4
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 6
Privātīpašums
Baznīcas iela 3
Privātīpašums
Baznīcas iela 6
Privātīpašums
Rūpniecības 11A
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 7
Privātīpašums
Rūpniecības iela 12
Privātīpašums
Rūpniecības iela 14
Privātīpašums
Rūpniecības iela 16
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 9
Jaukta tipa īpašums
Rūpniecības iela 18
Privātīpašums
Rūpniecības iela 19
Privātīpašums
Rūpniecības iela 24
Privātīpašums
Rūpniecības iela 26
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.1
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.2
Privātīpašums
Salātu iela 2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 55
Privātīpašums
Rīgas iela 53
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 47
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 45
Privātīpašums
Rīgas iela 43
Privātīpašums
Rīgas iela 41
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 40
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-2
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-1
Privātīpašums
Rīgas iela 39A
Privātīpašums
Rīgas iela 38
Privātīpašums
Rīgas iela 34
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 28
Privātīpašums
Rīgas iela 27
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 25
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 24, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-3
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-2
Privātīpašums
Rīgas iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 17
Privātīpašums
Rīgas iela 15
Privātīpašums
Rīgas iela 14
Privātīpašums
Rīgas iela 13
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 9
Privātīpašums
Rīgas iela 11, k-4
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11B
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8
Jaukta tipa īpašums
Kalēju iela 32
Privātīpašums
Kalēju iela 30
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 26
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-3
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 54
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24A
Privātīpašums
Plūdoņa iela 22
Privātīpašums
Plūdoņa iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 5
Privātīpašums
Plūdoņa iela 17
Privātīpašums
Katoļu iela 8
Privātīpašums
Zvanu tornis
Privātīpašums
Bauskas Sv. Sakramenta Romas-katoļu baznīca
Privātīpašums
Kalna iela 24
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15B
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15C
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15A
Privātīpašums
Kalna iela 10
Privātīpašums
Kalna iela 8
Privātīpašums
Kapliča
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Privātīpašums
Plūdoņa iela 11
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 2
Privātīpašums
Kalēju iela 24
Privātīpašums
Kalēju iela 22
Privātīpašums
Kalēju iela 20
Privātīpašums
Kalēju iela 14
Privātīpašums
Kalēju iela 8
Privātīpašums
Kalēju iela 6
Privātīpašums
Kalēju iela 5
Privātīpašums
Rūpniecības iela 13
Privātīpašums
Kalna iela 22
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 18
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 16
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 12
Privātīpašums
Plūdoņa iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-1
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 20
Privātīpašums
Plūdoņa iela 15
Pašvaldības īpašums
Dreņģeru iebraucamā sēta
Privātīpašums
Rīgas iela 26
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 39
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, lit.4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 37
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-3
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 14
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 12
Privātīpašums
Baznīcas iela 7
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-1
Privātīpašums
Bauskas Sv.Gara evaņģēliski luteriskā baznīca
Privātīpašums
Upes iela 8
Privātīpašums
Upes iela 6
Privātīpašums
Upes iela 11
Privātīpašums
Upes iela 9
Privātīpašums
Upes iela 7
Privātīpašums
Upes iela 5
Jaukta tipa īpašums
Upes iela 3
Privātīpašums
Rīgas iela 77, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 50
Privātīpašums
Rīgas iela 48
Privātīpašums
Rīgas iela 46, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 44
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 42
Privātīpašums
Rīgas iela 75B
Privātīpašums
Rīgas iela 75
Privātīpašums
Rīgas iela 73, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 69/71
Privātīpašums
Rīgas iela 65, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 65
Privātīpašums
Rīgas iela 63A
Privātīpašums
Rīgas iela 63
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 59
Pašvaldības īpašums
Plūdoņa iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 57
Privātīpašums
Rīgas iela 16
Privātīpašums
Plūdoņa iela 44
Privātīpašums
Plūdoņa iela 46
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 14
Pašvaldības īpašums
Uzvaras iela 4
Privātīpašums
Kalna iela 1A
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 20
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5
Pašvaldības īpašums
Rātsnams
Pašvaldības īpašums
Rātslaukums 4
Privātīpašums
Rātslaukums 3
Privātīpašums
Dambja iela 2B
Privātīpašums
Rūpniecības iela 6
Privātīpašums
Plūdoņa iela 50
Privātīpašums
Plūdoņa iela 48
Privātīpašums
Plūdoņa iela 40
Privātīpašums
Plūdoņa iela 38
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36, k-2
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 34
Privātīpašums
Plūdoņa iela 32
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 32
Privātīpašums
Rīgas iela 39B
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.8
Privātīpašums
Rīgas iela 37
Privātīpašums
Rīgas iela 31
Privātīpašums
Rīgas iela 29
Privātīpašums
Kalna iela 2
Privātīpašums
Kalna iela 4
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 15, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 12, 12A
Privātīpašums
Rīgas iela 10
Privātīpašums
Rīgas iela 7A
Privātīpašums
Rīgas iela 5D
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.1
Privātīpašums
Rīgas iela 2
Privātīpašums
Rīgas iela 1
Privātīpašums
Saules iela 1
Privātīpašums
Saules iela 4A
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.3
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.1
Privātīpašums
Saules iela
Privātīpašums
Pasta iela 13
Privātīpašums
Pasta iela 11
Privātīpašums
Pasta iela 10
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 6
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 2
Privātīpašums
Pasta iela 15
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.2
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.1
Privātīpašums
Pasta iela 4
Privātīpašums
Pasta iela 9
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 5
Privātīpašums
Pasta iela 3
Privātīpašums
Pasta iela 1 (Rīgas ielas gala korpuss)
Privātīpašums
Pasta iela 1
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 3
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 5
Privātīpašums
Strautnieku iela 2
Privātīpašums
Strautnieku iela 4
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 6
Privātīpašums
Baznīcas iela 3
Privātīpašums
Baznīcas iela 6
Privātīpašums
Rūpniecības 11A
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 7
Privātīpašums
Rūpniecības iela 12
Privātīpašums
Rūpniecības iela 14
Privātīpašums
Rūpniecības iela 16
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 9
Jaukta tipa īpašums
Rūpniecības iela 18
Privātīpašums
Rūpniecības iela 19
Privātīpašums
Rūpniecības iela 24
Privātīpašums
Rūpniecības iela 26
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.1
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.2
Privātīpašums
Salātu iela 2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 55
Privātīpašums
Rīgas iela 53
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 47
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 45
Privātīpašums
Rīgas iela 43
Privātīpašums
Rīgas iela 41
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 40
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-2
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-1
Privātīpašums
Rīgas iela 39A
Privātīpašums
Rīgas iela 38
Privātīpašums
Rīgas iela 34
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 28
Privātīpašums
Rīgas iela 27
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 25
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 24, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-3
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-2
Privātīpašums
Rīgas iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 17
Privātīpašums
Rīgas iela 15
Privātīpašums
Rīgas iela 14
Privātīpašums
Rīgas iela 13
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 9
Privātīpašums
Rīgas iela 11, k-4
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11B
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8
Jaukta tipa īpašums
Kalēju iela 32
Privātīpašums
Kalēju iela 30
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 26
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-3
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 54
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24A
Privātīpašums
Plūdoņa iela 22
Privātīpašums
Plūdoņa iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 5
Privātīpašums
Plūdoņa iela 17
Privātīpašums
Katoļu iela 8
Privātīpašums
Zvanu tornis
Privātīpašums
Bauskas Sv. Sakramenta Romas-katoļu baznīca
Privātīpašums
Kalna iela 24
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15B
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15C
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15A
Privātīpašums
Kalna iela 10
Privātīpašums
Kalna iela 8
Privātīpašums
Kapliča
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Privātīpašums
Plūdoņa iela 11
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 2
Privātīpašums
Kalēju iela 24
Privātīpašums
Kalēju iela 22
Privātīpašums
Kalēju iela 20
Privātīpašums
Kalēju iela 14
Privātīpašums
Kalēju iela 8
Privātīpašums
Kalēju iela 6
Privātīpašums
Kalēju iela 5
Privātīpašums
Rūpniecības iela 13
Privātīpašums
Kalna iela 22
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 18
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 16
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 12
Privātīpašums
Plūdoņa iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-1
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 20
Privātīpašums
Plūdoņa iela 15
Pašvaldības īpašums
Dreņģeru iebraucamā sēta
Privātīpašums
Rīgas iela 26
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 39
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, lit.4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 35, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 37
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-3
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 14
Jaukta tipa īpašums
Baznīcas iela 12
Privātīpašums
Baznīcas iela 7
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24, k-1
Privātīpašums
Bauskas Sv.Gara evaņģēliski luteriskā baznīca
Privātīpašums
Upes iela 8
Privātīpašums
Upes iela 6
Privātīpašums
Upes iela 11
Privātīpašums
Upes iela 9
Privātīpašums
Upes iela 7
Privātīpašums
Upes iela 5
Jaukta tipa īpašums
Upes iela 3
Privātīpašums
Rīgas iela 77, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 50
Privātīpašums
Rīgas iela 48
Privātīpašums
Rīgas iela 46, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 44
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 42
Privātīpašums
Rīgas iela 75B
Privātīpašums
Rīgas iela 75
Privātīpašums
Rīgas iela 73, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 69/71
Privātīpašums
Rīgas iela 65, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 65
Privātīpašums
Rīgas iela 63A
Privātīpašums
Rīgas iela 63
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 59
Pašvaldības īpašums
Plūdoņa iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 57
Privātīpašums
Rīgas iela 16
Privātīpašums
Plūdoņa iela 44
Privātīpašums
Plūdoņa iela 46
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 14
Pašvaldības īpašums
Uzvaras iela 4
Privātīpašums
Kalna iela 1A
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 20
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5, lit.2
Privātīpašums
Baznīcas iela 5
Pašvaldības īpašums
Rātsnams
Pašvaldības īpašums
Rātslaukums 4
Privātīpašums
Rātslaukums 3
Privātīpašums
Dambja iela 2B
Privātīpašums
Rūpniecības iela 6
Privātīpašums
Plūdoņa iela 50
Privātīpašums
Plūdoņa iela 48
Privātīpašums
Plūdoņa iela 40
Privātīpašums
Plūdoņa iela 38
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36, k-2
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 36
Privātīpašums
Plūdoņa iela 34
Privātīpašums
Plūdoņa iela 32
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 32
Privātīpašums
Rīgas iela 39B
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.4
Privātīpašums
Rīgas iela 39, lit.8
Privātīpašums
Rīgas iela 37
Privātīpašums
Rīgas iela 31
Privātīpašums
Rīgas iela 29
Privātīpašums
Kalna iela 2
Privātīpašums
Kalna iela 4
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 21, k-2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 15, k-1
Privātīpašums
Rīgas iela 12, 12A
Privātīpašums
Rīgas iela 10
Privātīpašums
Rīgas iela 7A
Privātīpašums
Rīgas iela 5D
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 3, lit.1
Privātīpašums
Rīgas iela 2
Privātīpašums
Rīgas iela 1
Privātīpašums
Saules iela 1
Privātīpašums
Saules iela 4A
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.3
Privātīpašums
Saules iela 4, lit.1
Privātīpašums
Saules iela
Privātīpašums
Pasta iela 13
Privātīpašums
Pasta iela 11
Privātīpašums
Pasta iela 10
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 6
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 2
Privātīpašums
Pasta iela 15
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.2
Privātīpašums
Pasta iela 8, lit.1
Privātīpašums
Pasta iela 4
Privātīpašums
Pasta iela 9
Jaukta tipa īpašums
Pasta iela 5
Privātīpašums
Pasta iela 3
Privātīpašums
Pasta iela 1 (Rīgas ielas gala korpuss)
Privātīpašums
Pasta iela 1
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 3
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 5
Privātīpašums
Strautnieku iela 2
Privātīpašums
Strautnieku iela 4
Jaukta tipa īpašums
Strautnieku iela 6
Privātīpašums
Baznīcas iela 3
Privātīpašums
Baznīcas iela 6
Privātīpašums
Rūpniecības 11A
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 7
Privātīpašums
Rūpniecības iela 12
Privātīpašums
Rūpniecības iela 14
Privātīpašums
Rūpniecības iela 16
Pašvaldības īpašums
Rūpniecības iela 9
Jaukta tipa īpašums
Rūpniecības iela 18
Privātīpašums
Rūpniecības iela 19
Privātīpašums
Rūpniecības iela 24
Privātīpašums
Rūpniecības iela 26
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.1
Privātīpašums
Rūpniecības iela 28, lit.2
Privātīpašums
Salātu iela 2
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 61, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 55
Privātīpašums
Rīgas iela 53
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 51, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 47
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 45
Privātīpašums
Rīgas iela 43
Privātīpašums
Rīgas iela 41
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 40
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-2
Privātīpašums
Rīgas iela 39C-1
Privātīpašums
Rīgas iela 39A
Privātīpašums
Rīgas iela 38
Privātīpašums
Rīgas iela 34
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Privātīpašums
Rīgas iela 33
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 30
Privātīpašums
Rīgas iela 28
Privātīpašums
Rīgas iela 27
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 25
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 24, k-1
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 22
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-3
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-2
Privātīpašums
Rīgas iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 17
Privātīpašums
Rīgas iela 15
Privātīpašums
Rīgas iela 14
Privātīpašums
Rīgas iela 13
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 9
Privātīpašums
Rīgas iela 11, k-4
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11B
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11A
Jaukta tipa īpašums
Rīgas iela 11
Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8
Jaukta tipa īpašums
Kalēju iela 32
Privātīpašums
Kalēju iela 30
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 28
Privātīpašums
Kalēju iela 26
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-3
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-2
Privātīpašums
Plūdoņa iela 42, k-1
Privātīpašums
Plūdoņa iela 54
Privātīpašums
Plūdoņa iela 24A
Privātīpašums
Plūdoņa iela 22
Privātīpašums
Plūdoņa iela 19
Privātīpašums
Rīgas iela 5
Privātīpašums
Plūdoņa iela 17
Privātīpašums
Katoļu iela 8
Privātīpašums
Zvanu tornis
Privātīpašums
Bauskas Sv. Sakramenta Romas-katoļu baznīca
Privātīpašums
Kalna iela 24
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15B
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15C
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 15A
Privātīpašums
Kalna iela 10
Privātīpašums
Kalna iela 8
Privātīpašums
Kapliča
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Jaukta tipa īpašums
Plūdoņa iela 13
Privātīpašums
Plūdoņa iela 11
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 4
Privātīpašums
Plūdoņa iela 2
Privātīpašums
Kalēju iela 24
Privātīpašums
Kalēju iela 22
Privātīpašums
Kalēju iela 20
Privātīpašums
Kalēju iela 14
Privātīpašums
Kalēju iela 8
Privātīpašums
Kalēju iela 6
Privātīpašums
Kalēju iela 5
Privātīpašums
Rūpniecības iela 13
Privātīpašums
Kalna iela 22
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 18
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 16
Jaukta tipa īpašums
Kalna iela 12
Privātīpašums
Plūdoņa iela 18
Privātīpašums
Rīgas iela 18, k-1
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6
Pašvaldības īpašums
Kalna iela 6, lit.2
Privātīpašums
Rīgas iela 20
Privātīpašums
Plūdoņa iela 15
Pašvaldības īpašums
Dreņģeru iebraucamā sēta